Zoekt u meer dan alleen Assurance op compliance? Leopardus laat u excelleren op performance!

Meer weten?

Leopardus Accountants is een accountantsorganisatie waarin ervaren registeraccountants samenwerken in het verlenen van (non-) Assurance diensten aan private en publiekrechtelijke organisaties. De behoefte aan een non-nonsens samenwerkingsverband dat het uitoefenen van het accountantsberoep, delen van kennis en ervaring centraal staat stelt verenigd zelfstandig beroepsbeoefenaren in Leopardus.

Dienstverlening

Assurance Assurance
non-Assurance non-Assurance
Transactie gerelateerde diensten Transactie gerelateerde diensten
Integriteits onderzoeken Integriteits onderzoeken
Start-ups Start-ups

Assurance

Assurance is het hart van onze dienstverlening waarvan audit de bekendste is in de vorm van de controle van de jaarrekening, maar Assurance diensten is breder dan dat. Generiek kunnen alle (niet)financiële overzichten door onze registeraccountants worden getoetst, mits er een normenkader beschikbaar is.

Meer weten?
Assurance

Assurance

Assurance is het hart van onze dienstverlening waarvan audit de bekendste is in de vorm van de controle van de jaarrekening, maar Assurance diensten is breder dan dat. Generiek kunnen alle (niet)financiële overzichten door onze registeraccountants worden getoetst, mits er een normenkader beschikbaar is.

Meer weten?
Assurance

non-Assurance

Leopardus biedt non-Assurance diensten aan zoals het samenstellen van een jaarrekening en opstellen van financiële (Management informatie, exploitatie verantwoordingen, liquiditeitsprognoses, begrotingen, etc.) of niet-financiële (doelstelling realisatieverantwoordingen, product realisatierapporten, duurzaamheidsverslagen etc.).

Meer weten?
Assurance

Transactie gerelateerde diensten

Organisaties zijn altijd in beweging. Overnames, fusies of afsplitsing van organisatie activiteiten hangen samen met verschillende transacties. De visie op de transactie is helder, maar waar moet u nu rekening mee houden en hoe geeft u dit proces vorm? Leopardus staat u graag bij in dit proces bijvoorbeeld met een attentiepunten scan, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, toetsen van koop/verkoopinformatie en prospectussen.

Meer weten?
Assurance

Integriteits onderzoeken

Vanzelfsprekend het uitgangspunt ook in uw organisatie, maar helaas wordt vertrouwen regelmatig al dan niet bewust of onbewust met voeten getreden. Leopardus biedt integriteitsonderzoeken aan gericht op (financiële verslaggevings-)fraude alsmede preventieve onderzoeken en voorlichting gericht op bewustwording in uw organisatie van wat fraude is en welke maatregelen u kunt treffen.

Meer weten?
Assurance

Start-ups

Bent u met een wereld veroverend idee de markt op gegaan? Leopardus helpt u graag op weg een fundament voor uw toekomstige organisatie neer te leggen. Een stevig fundament wat u modulair kunt opschalen naarmate uw activiteiten groeien. Dit neemt een stuk zorg weg en stelt u in staat te focussen op het succesvol maken van uw wereld veroverend idee.

Meer weten?